Home   Control Panel   Statistieken   Wat betekenen de termen in de webstatistieken?

Wat betekenen de termen in de webstatistieken?

De webstatistieken van je hostingpakket kunnen soms wat verwarrend zijn. Hieronder een uitleg van de verschillende termen die hierin gebruikt worden.

Hits
Hits vertegenwoordigen het totaal aantal verzoeken die binnen een bepaald tijdsbestek (maand, dag, uur etc) aan de server van je website gedaan zijn.

Files
Files vertegenwoordigen het totaal aantal “hits” (verzoeken) welke ertoe geleid hebben dat een bestand naar de gebruiker is gezonden. Niet elke “hit” veroorzaakt het verzenden van data naar de opvrager, een 404-foutmeldingspagina en pagina’s welke al in de cache van de bezoekende browser is opgenomen, veroorzaken geen verzending van een bestand naar de opvrager.

Sites
Sites staat voor het aantal unieke IP-adressen/computernamen welke aanvragen gedaan hebben bij de server. Je moet erop letten deze data niet anders te zien dan waar de waarde voor staat. Vele gebruikers lijken van een enkele site te komen, maar kunnen ook vanaf verschillende IP-adressen naar de server komen. Deze waarde moet als een eenvoudige meting gezien worden voor het aantal bezoekers van de site.

Visits
Een visit vindt plaats wanneer een IP-adres (computer) een aanvraag doet om een pagina van jouw site voor de eerste keer te laten tonen. Zolang deze computer aanvragen doet binnen de ingestelde tijd (30 minuten) worden deze beschouwd als dezelfde visit. Wanneer na die 30 minuten vanaf hetzelfde IP-adres opnieuw een aanvraag komt, begint een nieuwe telling te lopen, en worden de opvragingen binnen deze periode weer als één visit gezien. Omdat alleen pagina’s een visit activeren, worden de opvragingen van losse afbeeldingen of andere urls die geen pagina zijn, niet als een visit geteld om valse visit-tellingen te voorkomen.

Pages
Pages zijn de URLs die beschouwd worden als een opvraging van een pagina, en niet alle onderdelen waaruit een pagina opgebouwd is (zoals afbeeldingen of audio- en videobestanden). Sommigen beschouwen deze waarde als de belangrijkste van de statistieken, deze waarde telt alleen de opvragingen van .php, .html, .htm  of .cgi.

KBytes
Deze waarde toont de hoeveelheid data die is overgebracht van de site naar een opvragende computer, gebaseerd op de serverlog-bestanden die het dataverkeer bijhouden. 1 Kilobyte is gelijk aan 1024 bytes.

URL
URL staat voor Uniform Resource Locator. Alle aanvragen die bij een webserver gedaan worden moeten “iets” opvragen. Een URL is dat “iets”, het vertegenwoordigt een object dat op de server staat, en door de bezoeker opgevraagd kan worden. URL’s kunnen naar elk soort bestand verwijzen (HTML, afbeeldingen, audio- en videobestanden).

Referrers
Dit zijn URL’s die een bezoeker naar je site geleid heeft, omdat daarop een bestand staat dat de bezoeker heeft opgevraagd. Het grootste deel van de verzoeken komen van jouw eigen URL’s, omdat je eigen code links bevat naar bestanden op je site. Wanneer één van jouw webpagina’s links bevat naar 10 afbeeldingen, zal elk verzoek van deze pagina 10 hits veroorzaken met als referrer jouw eigen site.

Search Strings
Deze worden gefilterd uit de referrer regels en vertegenwoordigen het zoeken naar bekende patronen van verschillende zoekmachines.

User Agents
De verzamelnaam voor browsers, zoals Microsoft Edge, Google Chrome en Mozilla Firefox. Dit zijn allemaal User Agents, en zullen zichzelf met hun naam bekend maken bij de server. Let op, er bestaan browsers waarbij het mogelijk is om deze naam zelf aan te passen. Er kunnen dus ook aangepaste of zelfs valse gegevens in voorkomen.

Entry/Exit pages
De pagina’s die als eerste gebruikt zijn in een “visit” (entry) en de pagina’s die als laatste opgevraagd zijn (exit). Deze pagina’s worden door de eerder uitgelegde “visit” logica gelogd. Op het moment dat de eerste “visit” geregistreerd wordt, zal de gevraagde pagina als “entry” pagina aangemerkt worden. De laatste pagina van dezelfde “visit” wordt als “exit” pagina aangemerkt.

Countries
Toplevels (domeinextensies) en IP-reeksen zijn vaak gekoppeld aan een bepaald land. Dit is geen “harde waarde” omdat tegenwoordig minder streng gecontroleerd wordt op de herkomst van een IP-adres dan voorheen. Een .com domein kan tegenwoordig overal vandaan komen. Een .nl domeinnaam kan uit Nederland komen, maar het bedrijf kan ook in het buitenland resideren. Wanneer het IP-adres niet te achterhalen is naar een domeinnaam, zal deze als Unresolved/Unknown (niet traceerbaar/onbekend) weergegeven worden.

Kom je er zelf niet uit met je statistieken? Neem dan contact op met onze helpdesk.