Wat wil je precies weten?

Op elke vraag hebben wij een antwoord.
Als de resultaten voor automatisch aanvullen beschikbaar zijn, gebruik de pijlen om omhoog en omlaag te gaan naar de gewenste pagina. Touch-apparaat gebruikers, bewegen door aanraking of met veegbewegingen.

Privacybeleid

Juridische informatie

Op deze pagina vind je de juridische informatie terug die van toepassing is op onze diensten.

  • Algemene Voorwaarden
  • Privacybeleid
  • Cookiebeleid
  • Fair Use Policy
  • ICANN

Algemene Voorwaarden

Het is goed om vooraf na te gaan aan welke regels, rechten en plichten je gebonden bent bij het aangaan van een overeenkomst. Onze dienstverlening is transparant, zonder gekkigheden. Producten neem je bij ons per jaar af en de facturatie loopt ook per jaar. In sommige gevallen tonen wij een maandprijs op onze website, zodat je deze kunt vergelijken met andere aanbieders. De prijzen op de website zijn altijd inclusief btw.

Het is goed om vooraf na te gaan aan welke regels, rechten en plichten je gebonden bent bij het aangaan van een hostingovereenkomst. In gewoon Nederlands zijn dit de belangrijkste punten:

  • Je betaalt altijd jaarlijks vooraf via automatische incasso. Wanneer deze incasso mislukt, krijg je zelf de kans om het geld over te maken. Wanneer je dit niet nakomt, zal je site worden afgesloten totdat je wel betaalt;
  • Als je website voor overlast zorgt, kunnen wij deze (tijdelijk) blokkeren om te voorkomen dat anderen hier last van krijgen. Torrent sites, porno-, warez- en criminals-sites zijn bij ons sowieso niet toegestaan;
  • Wij verkopen of verhuren je persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden. Wanneer je een poststuk of e-mail ontvangt van ons, betreft dit in alle gevallen een in eigen beheer uitgevoerde mailing of een mailing die verzorgd is door een van onze toeleveranciers;
  • Dreigende taal, racistische uitingen en onfatsoenlijk gedrag naar ons of andere klanten zal niet worden getolereerd. Je loopt dan het risico permanent van onze servers verwijderd te worden;
  • We doen ons uiterste best om onze machines altijd bereikbaar te houden. Vanaf 2008 hebben we jaarlijks een uptime van meer dan 99,99% behaald. We zijn echter afhankelijk van techniek, en kunnen geen garanties bieden. In het verleden behaalde uptimes zeggen ook weinig over de toekomst; wat we wel garanderen is dat we in geval van storingen reserve hardware beschikbaar hebben en ons uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

De volledige Algemene Voorwaarden in juridische vorm kun je hier downloaden.

Privacybeleid

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we je gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen en nooit informatie over jou verstrekken aan derden mits anders vermeld.

Klik hier om de complete uitleg te bekijken.

Cookiebeleid

Hosting2GO gebruikt cookies om deze website te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres. We willen jouw privacy waarborgen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten verbeteren.

Klik hier om de complete uitleg te bekijken.

FUP – Fair Use Policy

Hosting2GO biedt gebruikers van Premium Webhosting onbeperkte webruimte of dataverkeer aan. Dit heeft als voordeel dat je je geen zorgen hoeft te maken over limieten op webruimte en dataverkeer. Als je een keer meer verbruikt, worden er geen extra kosten in rekening gebracht.

Op deze onbeperkte webruimte en dataverkeer is altijd een Fair Use Policy (FUP) van kracht. Fair use staat voor ‘redelijk gebruik’, ofwel normaal consumentengebruik. Deze regeling zorgt ervoor dat we klanten die misbruik maken van deze diensten zonder harde limiet, kunnen aanspreken op hun gedrag.

Onder de Fair Use Policy van Hosting2GO kun je op jouw hostingpakket naar hartenlust gebruik maken van webruimte en dataverkeer, zolang de door jou gebruikte hoeveelheid over langere periodes gemeten niet hoger is dan 3 keer de overeenkomstige limiet van ons basispakket.

Gebruik je meer dan drie keer de limiet van het basispakket? Dan nemen we contact met je op. We bekijken dan samen hoe we het verbruik kunnen verminderen of welke andere opties beschikbaar zijn om je toch van dienst te kunnen zijn.

ICANN

Rechten en verantwoordelijkheden