Home   E-mail   E-mail instellen   E-mailadres instellen in een Apple iPad

E-mailadres instellen in een Apple iPad

Als je de Mail app op je iPad wil gebruiken om mail te ontvangen en verzenden vanuit een e-mailadres van je hostingpakket kun je onderstaand stappenplan volgen om dit in te stellen.

Belangrijke informatie! Lees dit eerst voordat je begint.

Sinds oktober 2017 is op al onze hostingservers SMTP authenticatie gerealiseerd. We zijn hierbij genoodzaakt geweest de eisen voor e-mailwachtwoorden aan te scherpen. Om e-mail te kunnen versturen via onze server, moet het wachtwoord van het e-mailadres aan de onderstaande criteria voldoen:

Maximaal veertien karakters lang
Bevat minimaal één kleine letter
Bevat minimaal één hoofdletter
Bevat minimaal één cijfer
Bevat minimaal één leesteken

Lukt het verzenden van e-mail niet, dan voldoet het wachtwoord mogelijk niet aan de eisen. Verander het wachtwoord van het e-mailadres vervolgens in het Control Panel. Op onze website lees je hoe:
Wachtwoord e-mailadres wijzigen in het Control Panel