Wat wil je precies weten?

Op elke vraag hebben wij een antwoord.
Als de resultaten voor automatisch aanvullen beschikbaar zijn, gebruik de pijlen om omhoog en omlaag te gaan naar de gewenste pagina. Touch-apparaat gebruikers, bewegen door aanraking of met veegbewegingen.
Home   E-mail   Foutmeldingen   Hoe bekijk ik de headers van e-mails?

Hoe bekijk ik de headers van e-mails?

De header van een e-mail bevat details over het e-mailbericht. Je kunt dan denken aan informatie over de verzender, ontvanger, het onderwerp en datum. Ook technische gegevens zoals return-path, reply-to en message-ID zijn in de mailheaders te vinden. Deze informatie komt goed van pas bij het achterhalen van een probleem met een e-mail.

Het bekijken van de volledige headers van een e-mail is mogelijk. Hieronder de aanwijzingen hiervoor voor de diverse mailclients:

Outlook Express en Internet Mail and News:
Openen bericht > File > Properties.
Tabblad Details en daar zie je de headers van het bericht.

Outlook:
Selecteer de mail en klik rechts > Opties.
Headers staan in kader Internet-Headers.

Outlook 2016:
Open de mail en klik op Bestand > Eigenschappen
Headers staan in kader InternetHeaders.

Hosting2GO Webmail:
Open het mailbericht in webmail
Kies in blok boven inhoud mailbericht voor: Opties > Bekijk volledige berichtinformatie

Mozilla Thunderbird:
View > Message Source

Pine:
Hoofdmenu Pine (commando m) en kies Setup (s) > Configure (c).
Kruis de optie enable-full-header-cmd aan.
Bewaar de nieuwe configuratie instellingen.
Open de volledige headers met het commando h nadat je dit bericht opende.

Netscape Mail:
Options > Show Headers > All
Netscape Messenger:
View > Show Headers > All Of
View > Message Source

Eudora Light 3.0:
Open het bericht > knop Blah, blah, blah.
Daarmee kun u alle headers en de formattering bekijken.

Pegasus 3.0:
Selecteer bericht > Reader > Show all headers

Kom je er zelf niet uit? Neem dan contact op met onze helpdesk.