Home   Webhosting   Website   Waarom klopt de tijd op mijn website niet?

Waarom klopt de tijd op mijn website niet?

Soms geeft een script zoals een forum of een CMS aan dat de tijd een uur eerder of later staat dan het hier in Nederland op dat moment werkelijk is.

De tijd en datum op de server staan dan echter wel correct, deze worden ook gesynchroniseerd met externe tijdservers, welke de tijd weer uit atoomklokken halen.

Een voorbeeld van een tijd (date / time) op een server is:

Wed Dec 15 13:13:00 CET 2010 = Central European Time
Wed Dec 15 12:13:30 UTC 2010 = Universal Time Code

Meestal spreekt jouw script de serverklok aan door deze naar de UTC (Universal Time Code) te vragen, dan dien je de correctie +1 in te stellen. In sommige scripts kun je zelfs de tijdzone aangeven via de beheertools. De handleiding van de gebruikte software kan je hierbij helpen.