Home   Control Panel   Databases   Hoe kan ik het database wachtwoord wijzigen?

Hoe kan ik het database wachtwoord wijzigen?

Ben je het wachtwoord van de database kwijt of moet je dit om veiligheidsredenen wijzigen? Je kunt dit zelf doen in het Control Panel.

In het Control Panel vind je de mogelijkheid om het wachtwoord van de databasegebruiker te wijzigen. Hieronder vind je de stappen die daarvoor doorlopen moeten worden. Zorg altijd voor een veilig wachtwoord. Dit bestaat standaard uit cijfers, letters (zowel hoofdletters als kleine letters) en een bijzonder teken zoals een streepje, hekje, underscore of uitroepteken.

Log in op jouw Control Panel en klik boven in het menu op ‘Webhosting > Database’. Hierna klik je op de database waar je het wachtwoord voor wilt wijzigen. Als je op de databasenaam hebt geklikt klik je op een gebruiker en voer je twee keer het nieuwe wachtwoord in. Klik op ‘Opslaan’ om te bevestigen.

Database wachtwoord

Lukt het inloggen op het Control Panel niet? Raadpleeg dan dit artikel op onze website.