Home   Het CP   De Filemanager in het Control Panel   Bestanden en mappen verplaatsen

Bestanden en mappen verplaatsen

In het Control Panel kun je met behulp van de Filemanager mappen en bestanden beheren. Zo kun je ze naar een andere locatie op je website verplaatsen.

Je kunt items verplaatsen naar een andere map binnen jouw hostingpakket.

Selecteer de items die je wilt verplaatsen door een vinkje te plaatsen. Dit doe je door op het vierkantje links naast de naam te klikken.

Het is ook mogelijk om alle bestanden en mappen in de huidige map te selecteren door op het vinkje links van ‘Naam’ te klikken.

Nadat je items hebt geselecteerd klik je op de knop ‘Met selectie’, en kies je voor ‘Verplaatsen’.

Wil je een item vanuit een submap naar de hoofdmap van jouw hostingpakket verplaatsen, dan vul je het volgende in:

./httpdocs/voedingsplan

Het kan ook zijn dat je een item vanaf het hoofddomein naar een subdomein wil verplaatsen. Je vult dan het volgende pad in:

subdomains/naamvansubdomein/httpdocs