Home   Sitebuilder   Menu   Kalender

Kalender

In het kalenderonderdeel kan je gebeurtenissen toevoegen. Om de gebeurtenissen te tonen gebruik je het kalenderelement op je pagina.

Bij het openen van de kalender zie je een overzicht van de gebeurtenissen die je hebt geschreven. Begin je voor het eerst met een kalender dan heb je de optie om een gebeurtenis toe te voegen. Heb je al gebeurtenissen, dan zie je deze staan op volgorde van de publicatiedatum, waarbij het oudste bericht onderaan staan. Een gebeurtenis die in het verleden heeft plaats gevonden wordt grijs aangegeven.

Een gebeurtenis toevoegen

Een gebeurtenis bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel, op de taal na, wordt ook getoond in het kalenderoverzicht en bij de gebeurtenis zelf.

Titel

Hier vul je de titel van de gebeurtenis in.

Taal

Hier kan je een taal selecteren indien je meerdere talen gebruikt. Meertaligheid is alleen beschikbaar in Sitebuilder Professional.

Startdatum & tijd

Hier geef je op wanneer de gebeurtenis plaatsvindt. Je kan dit specificeren met een tijd. Is de gebeurtenis niet gebonden aan een tijd, dan kan je aanvinken dat de gebeurtenis de hele dag duurt.

Einddatum & tijd

Hier geef je op wanneer de gebeurtenis is afgelopen. Dit is optioneel

Intro

Hier vul je de introtekst in die zichtbaar is in het kalenderoverzicht op je site. Hou deze tekst kort.
Het is mogelijk om een aparte kleur te kiezen voor deze specifieke introtekst. Je kan de kleur van de introtekst in het algemeen wijzigen in het kalenderelement. De tekstkleur die je hier kiest overschrijft de kleur die je kan kiezen in het kalenderelement.

Inhoud

Hier vul je de inhoud van de gebeurtenis in. Met behulp van de opmaakknoppen kan je de tekst opmaken en voorzien van extra afbeeldingen. Het is mogelijk om een aparte kleur te kiezen voor dit bericht. Je kan de kleur van de inhoudtekst in het algemeen wijzigen in het kalenderelement. De tekstkleur die je hier kiest overschrijft de kleur die je kan kiezen in het kalenderelement.

Afbeelding

Hier kan je een afbeelding kiezen die bij de gebeurtenis zichtbaar is. De afbeelding wordt links uitgelijnd. De afbeelding wordt standaard ook getoond in het kalenderoverzicht op je website, tenzij je het overzicht horizontaal weergeeft. Afbeeldingen in het overzicht worden in de juiste verhouding getoond.

Link URL en titel

Je kan in je gebeurtenis een link opnemen naar een pagina op je eigen website of naar een externe site. De link verschijnt in een knop in het kalenderoverzicht en als op de gebeurtenis wordt geklikt.

Prullenbak

Gebeurtenissen die je verwijdert worden in de prullenbak gezet. Je kan gebeurtenissen uit de prullenbak weer snel herstellen. Een gebeurtenis kan je niet definitief verwijderen.