Home   Administratie   Opzeggen   Opzeggen bij overlijden

Opzeggen bij overlijden

Wanneer een contractant is komen te overlijden kun je als nabestaande de diensten opzeggen. Stuur een zo volledig mogelijk ingevuld opzegformulier met een kopie van de akte van overlijden en een begeleidend schrijven naar Hosting2GO. Onze adresgegevens vind je op het formulier.

De diensten worden standaard beëindigd aan het einde van de lopende facturatieperiode. Wil je dat de diensten eerder stoppen, maak daar dan in je schrijven expliciet melding van. Vermeld ook altijd duidelijk je eigen e-mailadres. Hierop zullen we namelijk de opzegging bevestigen.

Contract overnemen na overlijden

Je kunt er ook voor kiezen om het contract over te nemen. Bekijk de aanvullende informatie op deze pagina.

Kom je er niet uit? Stuur dan een ticket in bij onze helpdesk.