Home   Webhosting   PHP   Hoe kan ik display_errors aanzetten?

Hoe kan ik display_errors aanzetten?

Om foutmeldingen van PHP weer te kunnen geven, moet je deze functie zelf inschakelen.

Onze servers tonen PHP-fouten standaard niet. Je krijgt in het geval van een PHP-fout meestal een witte pagina te zien. Je kunt zelf met behulp van een php.ini bestand display_errors aanzetten middels deze tekst:

display_errors = On
date.timezone = Europe/Amsterdam

Wanneer je deze regel in het php.ini bestand zet, en deze upload naar de /private/ map op je hostingpakket, worden de PHP-fouten weergegeven.

Je kunt ook het php.ini bestand uploaden in de map waar je het PHP-script in geplaatst hebt. In dit geval worden de submappen niet meegenomen worden, omdat php.ini bestanden alleen gelden voor de mapnaam waarin het bestand staat.

PHP-foutmeldingen op subdomeinen

Als het aanzetten van de foutmeldingen in /private/php.ini niet werkt voor subdomeinen, dan heb je waarschijnlijk een eigen FTP-gebruiker aangemaakt voor het subdomein. Deze gebruiker heeft geen rechten om /private/php.ini te lezen. Daardoor gelden de settings in dit php.ini bestand niet voor het subdomein.

Je kunt in elke map die gebruikt wordt door het subdomein een php.ini aanmaken (werkt niet met terugwerkende kracht naar onderliggende mappen) met de gewenste waarden. Ook kun je ervoor kiezen het subdomein toch aan de hoofdgebruiker te koppelen, en /private/php.ini te gebruiken.