Home   Het CP   Mailinstellingen

Mailinstellingen

E-mail voor domein
Je kunt hiermee de e-mailfunctie op jouw hostingpakket uit- of inschakelen. Het uitschakelen van de e-mailfunctie is nodig wanneer je bijvoorbeeld via de DNS-records van jouw domeinnaam een koppeling hebt gemaakt met Microsoft Office 365 of Google Apps. Het e-mailverkeer verloopt dan via een externe dienst. Schakel je de maildienst niet uit, dan bestaat de kans dat er alsnog mail in de mailboxen op onze server wordt afgeleverd.

Mail naar niet bestaande accounts
Maak je op jouw hostingpakket gebruik van het uitgebreide Spamfilter, dan beschik je over deze instelling. Je kunt hiermee aangeven wat er met e-mailberichten wordt gedaan welke zijn verzonden naar een niet-bestaand e-mailadres op jouw hostingpakket. Je kunt instellen of de berichten worden geweigerd of afgeleverd in een bestaande mailbox op jouw hostingpakket.